“Türkiye’de Tarihçi Olmak, Özellikle de Kadınsanız Hiç Kolay Değil!”

Tarihçi, seyyah ve yazar Özlem Kumrular, kitaplarından ve ülkemizdeki tarih eğitiminden bahsetti. Kumrular, içinde bulunduğumuz dönemde tarih eğitiminin durumunu çok trajik bulduğunu dile getirdi.

CRI TÜRK FM’de Kâmil Erdoğdu’nun hazırlayıp sunduğu Manşet programında Özlem Kumrular şu ifadeleri kullandı; “Gençlere bu dönemde tarihçi olmayın derim. Çok yanlış bir dönem ve tarihçilerin dünyasına girdiğiniz zaman çok değişik zihniyet gruplarıyla savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Öncelikle bir kadın olarak tarihçi olmak, Türkiye’de çok zor. Ayrıca klasik tarihin dışına çıkarsanız hem tarihle hem de tarihçilerle cebelleşmeniz gerekiyor. Kısmen bir cinsiyet ayrımcılığı var ve ne yazık ki bizim tarihçilerimiz aşırı muhafazakâr bir kesim. İlginç bir şey yaptığınız zaman, ne olduğunu sorgulamadan, hemen size saldırmayı çok seviyorlar. Bahsettiğiniz konunun İspanya ya da İtalya’daki bir arşivde var olduğunu anlatmaya çalışırken, siz yoruluyorsunuz. Hem bir iş çıkarırken yoruluyorsunuz hem de onlara anlatırken yoruluyorsunuz. Sonuç olarak, Türkiye’de tarihçi olmak, özellikle de bir kadınsanız hiç kolay değil”.

“Tarih Eğitiminin Durumunu Çok Vahim Buluyorum”

Kumrular, günümüzde Türkiye’deki tarih eğitimini şu sözlerle değerlendirdi; “Tarih eğitiminin durumunu çok vahim buluyorum. Tarih eğitimi neredeyse yok gibi. Çok yüzeysel ve dünya odaklı olmayan bir tarih eğitimimiz var. Tarih eğitimini aldıkları zaman gençler, Çin’de, Japonya’da, Afrika’da, Amerika’da, Latin Amerika’da ne olduğuna dair hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece Klasik Türk Devletleri, Selçuklu ve kısmen de Osmanlı’yı öğreniyorlar. Çok güdümlü bir tarih öğrenimimiz var ne yazık ki. Bunu biraz canlandırabilmek aslında herkesin elinde. Tüm dünyada etnosentrik bir tarih eğitim var. Diğer ülkeler de herkes sadece kendi dairesi etrafında ne olduğunu biliyor”.