CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan CRI TÜRK FM’e Konuştu

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek tasarının zeytinciliği ve zeytinleri bitirmeye yönelik olduğunu savundu.

CRI TÜRK FM’de Kamil Erdoğdu’nun hazırlayıp sunduğu Manşet programına konuşan Arslan, ‘Çünkü bunun yolu açıldığında, her zeytinliğe kamu yararı kararı vermek suretiyle ve orada zeytini koruma kurulu kararı da idari ve siyasi bir kurul olması sebebiyle, kararının bakanın vermiş olduğu kararın dışına çıkmayacağı için, kesinlikle bu çerçevede yapılacak her türlü yatırımın imara açılma ile sonuçlanmasının önü alınamayacaktır’ ifadesini kullandı.

Bu maddenin tasarıda kesinlikle yerinin olmaması gerektiğini ileri süren Arslan, yasanın sanayicinin geliştirilerek, üretimin arttırılması şeklinde değerlendirilen bir yasa olduğunu, ancak 750 binden fazla ailenin üretim alanından faydalandığı bir üretim alanının yok edilmek istendiğini söyledi.

CHP’nin muhalefeti sayesinde, zeytin ve zeytincilik hakkındaki 2. ve 3. Maddelerin kaldırıldığını anlatan Arslan, esas kaldırılması gereken 4. Maddenin bırakıldığına işaret etti. Bu madde kalkmadığı takdirde, her yerde, her şekilde tüm zeytinliklere müdahale etmek ve orada inşaat, fabrika, madencilik yapılabilmesinin mümkün kılınacağını belirten Arslan, ‘bu nedenle CHP buna karşı ve yasa tasarısından çıkarılmasını istedi, ama 4. maddeyi tasarıya dahil ederek iktidar çoğunluk olduğu için tasarıyı kabul etti’ dedi.

Yıllardır zeytinliklerin bir kısmının bazı maden alanlarının içinde ya da kenarında olduğunu hatırlatan Arslan, bu yasayı madenciler, mermerciler, bazı sanayi alanların bitişiğinde zeytin olan sanayicilerin istediğini kaydetti. Arslan, sanayicilerin yatırım yapabileceği boş alanlar ve henüz doldurulamamış birçok organize sanayii bölgeleri mevcutken; bunların üzerinde çalışma yapmak varken, ülkenin en verimli ve güzel alanlarına göz dikerek aynı zamanda zeytinyağı üretim sanayiinin de baltalandığı değerlendirmesini yaptı.

Paylaş